Perpustakaan Desa PNM Bandar Baru Teluk Kumbar
perpustakaan desa pnm
By: Perpustakaan Desa Bandar Baru Teluk Kumbar

[Recommend this Fotopage] | [Share this Fotopage]
View complete fotopage

Saturday, 25-Apr-2009 05:30 Email | Share | Bookmark
Kerja Kursus Geografi PMR 2009 (Tingkatan 3)

 
 
 
 
 
 
TERKINI: KERJA KURSUS PMR 2010 BOLEH RUJUK DISINI:
http://pdsbtk.fotopages.com/?entry=2004099

SOALAN: http://www.4shared.com/file/83861182/4f4d12e6/2009Geografi-232.html

Salam Sejahtera,
[b]
Pada tahun ini 2009, para pelajar PMR diberi 2 tajuk kerja kursus geografi.
Para pelajar dikehendaki memilih salah satu tajuk yang dirasakan sesuai.


SOALAN KERJA KURSUS GEOGRAFI 2009 BOLEH DAPATKAN DISINI:
Download Disini

Berikut adalah laman web utama yang boleh dijadikan rujukan. Disediakan oleh salah seorang guru geografi, Cik Lee Chai Yong dari SMK Jalan Arang, Kuching, Sarawak.
Moga dapat dimanfaat sebaiknya.
>>> GeogArang <<<


Selain itu berikut juga beberapa sumber maklumat/peta yang mungkin berguna.

Peta Teluk Kumbar
Maklumat Teluk Kumbar (Bandar Baru Teluk Kumbar)

Berikut adalah laman web untuk pencarian peta negara perbandingan yang dipilih:

eCarta
WikiMapia
Maps.Com

TEKNIK MENGGUNAKAN GOOGLE MAPS UNTUK MENCARI PETA KAWASAN KAJIAN


Kaedah kajian Tugasan 1(Sumber: GeogArang)
Kaedah kajian adalah cara yang pelajar guna untuk mengumpul maklumat mengenai objektif kajian. Beberapa kaedah boleh digunakan untuk mengumpul maklumat seperti
1. Kaedah Pemerhatian
2. Kaedah Soal Selidik
3. Kaedah Temubual
4. Kaedah Rujukan

Maklumat yang dikumpul mestilah berguna untuk menulis laporan kajian. Kaedah mana yang kita nak guna bergantung kepada maklumat yang kita nak cari.

Kaedah pemerhatian
Bagi Tugasan 1, bentuk muka bumi pula, kita boleh guna cara pemerhatian. Saya pasti kita akan nampak agak janggal jika kita tanya responden tentang bentuk muka bumi, sedangkan kita sendiri boleh perhatikannya sendiri.

Kaedah Rujukan
Buku teks boleh digunakan jika kita hendak mencari maklumat tentang potensi bentuk muka bumi di negara Thailand, Kampuchea, Jepun atau Switzerland. Bagi peta negara ini pula, kita boleh ambil dari buku teks atau download dari internet. Untuk peta daerah pula, kita boleh ambil dari Jabatan Penerangan. Peta kawasan kajian boleh didapati dengan download dari google earth / google map. Ingat: hanya peta kawasan kajian yang kita download itu perlu dilukis semula.

Kaedah soal selidik
Biasanya saya akan membantu pelajar "mereka-bentuk" soalan soal selidik. Soal selidik digunakan untuk mengumpul maklumat yang tidak dapat dicari dari buku atau internet. Pelajar boleh meminta responden mengisi borang soal selidik membolehkan data dikumpul, dirumuskan, kemudian memproses menjadi graf atau carta pai. Bilangan responden perlulah ramai (tahun ini: 20 orang). Jika bilangan responden kurang, ia tidak menggambarkan keadaan sebenar (not representative). Soalan yang boleh ditanya dalam borang soal selidik ialah seperti:
(a) nama responden
(b) jantina
(c) umur
(d) jenis pekerjaan
(e) pendapat mereka tentang ... (potensi bentuk muka bumi, halangan bentuk muka bumi dsb)
Klik SINI untuk **Contoh Borang Soal Selidik

Temu bual
Temu bual digunakan untuk mengumpul maklumat yang lebih terperinci tentang kawasan kajian. Contohnya, jika kita hendak tahu lebih terperinci tentang masalah yang dihadapi di sesuatu kawasan atau program yang dilaksanakan oleh kerajaan atau penduduk tempatan untuk mengatasi sesuatu masalah, mungkin cara temu bual lebih sesuai. Sebagai contoh, masalah banjir pernah berlaku di kawasan Kuching. Kita boleh temubual penduduk yang tinggal agak lama di kawasan kajian, tentang tahun bilakah banjir yang paling teruk pernah berlaku? Air banjir naik sampai paras mana? Bagaimana keadaaan sewaktu itu? Adakah diisytiharkan darurat dsb? (untuk pengetahuan anda: Jerebu pada tahun 1997, darurat diisytiharkan di Kuching).

Soal temubual perlu disertakan di lampiran, membolehkan penilai tahu apa soalan yang ditanya. Maklumat yang dikumpul biasanya berupa maklumat kualitatif, seperti tanya tentang pendapat, perasaan, cadangan dsb.

Saya berharap pelajar dapat menggunakan kaedah yang betul semasa menjalankan kajian kerja kursus ini. Selamat mencuba.


Cara menulis Rumusan Tugasan 1

Rumusan merupakan ringkasan daripada Dapatan Kajian, iaitu objektif kajian kita. Perbincangan perlulah dikaitkan dengan 6 objektif kajian yang digariskan.

Contoh:
Kawasan kajian saya, XXX, mempunyai (bentuk muka bumi apa) manakala negara yang dibandingkan, negara YYY, mempunyai (bentuk muka bumi apa). Bentuk muka bumi XXX menggalakkan pembangunan (kegiatan a) dan (kegiatan b) dan kawasan ... di negara YYY pula berpotensi dibangunkan untuk (kegiatan c) dan (kegiatan d). Walau bagaimanapun, bentuk muka bumi XXX juga mempunyai halangan dari segi (halangan 1) dan (halangan 2). Begitu juga dengan bentuk muka bumi YYY yang menghalang (halangan 3) dan (halangan 4). Kesan daripada kegiatan (a) di kawasan XXX ialah (Kesan P). Kesan P boleh diatasi dengan (langkah W). Kesan daripada kegiatan (b) pula diatasi dengan (Langkah X). Di negara YYY, kesan kegiatan (c) diatasi dengan (Langkah Y) dan kesan kegiatan (d) boleh diatasi dengan (Langkah Z). Secara kesimpulan, saya berasa bangga kerana ........


Kaedah Kajian Tugasan 2(Sumber: GeogArang)
Atas beberapa permintaan daripada pengunjung blog, maka saya akan bincang sedikit tentang Tugasan 2. Kaedah kajian untuk tugasan 2 hampir sama dengan tugasan 1. Maka, saya salin dan ubah suai sedikit maklumat dalam kaedah kajian tugasan 1 untuk diletak di sini.

Kaedah kajian adalah cara yang pelajar guna untuk mengumpul maklumat mengenai objektif kajian. Beberapa kaedah boleh digunakan untuk mengumpul maklumat seperti
1. Kaedah Pemerhatian
2. Kaedah Soal Selidik
3. Kaedah Temubual
4. Kaedah Rujukan

Maklumat yang dikumpul mestilah berguna untuk menulis laporan kajian. Kaedah mana yang kita nak guna bergantung kepada maklumat yang kita nak cari.

Kaedah Pemerhatian
Bagi Tugasan 2, kita boleh guna cara pemerhatian untuk memerhatikan jenis dan pola petempatan.

Kaedah Rujukan
Buku teks boleh digunakan jika kita hendak mencari maklumat tentang masalah dan langkah mengatasi masalah petempatan di Metropolitan Tokyo. Bagi peta negara ini pula, kita boleh ambil dari buku teks atau download dari internet. Untuk peta daerah pula, kita boleh ambil dari Jabatan Penerangan. Peta kawasan kajian boleh didapati dengan download dari google earth / google map. Ingat: hanya peta kawasan kajian yang kita download itu perlu dilukis semula.

Kaedah soal selidik
Soal selidik digunakan untuk mengumpul maklumat yang tidak dapat dicari dari buku atau internet. Pelajar boleh meminta responden mengisi borang soal selidik membolehkan data dikumpul, dirumuskan, kemudian memproses menjadi graf atau carta pai. Bilangan responden perlulah ramai (tahun ini: 20 orang). Jika bilangan responden kurang, ia tidak menggambarkan keadaan sebenar (not representative). Soalan yang boleh ditanya dalam borang soal selidik ialah seperti:
(a) nama responden
(b) jantina
(c) umur
(d) tempat tinggal
(e) pendapat mereka tentang ... (faktor yang mempengaruhi petempatan & fungsi petempatan)

Temu bual
Temu bual digunakan untuk mengumpul maklumat yang lebih terperinci tentang kawasan kajian. Contohnya, jika kita hendak tahu lebih terperinci tentang masalah petempatan yang dihadapi di sesuatu kawasan atau program yang dilaksanakan oleh kerajaan atau penduduk tempatan untuk mengatasi sesuatu masalah, mungkin cara temu bual lebih sesuai. Sebagai contoh, masalah banjir pernah berlaku di kawasan Kuching. Kita boleh temubual penduduk yang tinggal agak lama di kawasan kajian, tentang tahun bilakah banjir yang paling teruk pernah berlaku? Air banjir naik sampai paras mana? Bagaimana keadaaan sewaktu itu? Adakah diisytiharkan darurat dsb? (untuk pengetahuan anda: Jerebu pada tahun 1997, darurat diisytiharkan di Kuching).

Soal temubual perlu disertakan di lampiran, membolehkan penilai tahu apa soalan yang ditanya. Maklumat yang dikumpul biasanya berupa maklumat kualitatif, seperti tanya tentang pendapat, perasaan, cadangan dsb.

Saya berharap pelajar dapat menggunakan kaedah yang betul semasa menjalankan kajian kerja kursus ini. Selamat mencuba.

Rumusan untuk Tugasan 2
Rumusan merupakan ringkasan daripada Dapatan Kajian, iaitu objektif kajian kita. Perbincangan perlulah dikaitkan dengan 6 objektif kajian yang digariskan.

Contoh:
Kawasan kajian saya, XXX, merupakan (luar bandar/bandar) manakala (Tokyo/Bangkok) di negara (Jepun/Thailand) merupakan (bandaraya/Metropolitan). Pola petempatan di XXX ialah pola (A) manakala pola petempatan di (Tokyo/Bangkok) ialah pola berpusat. Perkembangan XXX dipengaruhi oleh (1) dan (2), tetapi perkembangan (Tokyo/Bangkok) dipengaruhi oleh (3) dan (4). XXX memainkan peranan sebagai (fungsi S) manakala (Tokyo/Bangkok) memainkan peranan sebagai (fungsi T). Walau bagaimanapun, perkembangan XXX membawa kepada (masalah 1) dan (masalah 2). Begitu juga dengan perkembangan (Tokyo/Bangkok) yang membawa kepada (masalah 3) dan (masalah 4). Di XXX (masalah 1) boleh diatasi dengan (langkah W) manakala (masalah 2) diatasi dengan (langkah X). Di (Tokyo/Bangkok) pula (masalah 3) diatasi dengan (Langkah Y) dan (masalah 4) boleh diatasi dengan (Langkah Z). Secara kesimpulan, saya berasa bangga kerana ........

PD PNM Bandar Baru Teluk Kumbar mengucapkan Selamat Maju Jaya kepada para pelajar dalam menghasilkan tugasan kerja kursus Geografi PMR pada tahun ini. Diharap sumber rujukan diatas dapat dijadikan panduan dalam menghasilkan satu folio yang berkualiti.


View complete fotopage


© Pidgin Technologies Ltd. 2016

ns4008464.ip-198-27-69.net